REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

AWtools Oy
Rälssitie 7 B
01510 Vantaa

020 743 4720
http://www.awtools.fi/

1. Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja vastuuhenkilö
Tietojärjestelmän teknisestä rakenteesta ja tuotekehityksestä vastaa ja tietoja antaa AWtools Oy.

2. Tietojärjestelmän vastuutaho
AWtools Oy

3. Tietojärjestelmän nimi
AWtools WooCommerce-järjestelmä

4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus
AWtools WooCommerce järjestelmän tarkoitus on ylläpitää asiakasrekisteriä AWtools verkkokaupan asiakkaista.

Tietojärjestelmän ydinohjelma on WordPress ja WooCommerce.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakastiedot. Rekisteristä löytyy asiakkaan nimi, puhelin sekä osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itse antamat tiedot kassalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tiedot ovat luottamuksellisia, ja tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.